Jak przygotować glebę do wiosny?

Wiosną, przed sezonem wegetacyjnym, koniecznie trzeba zapewnić odpowiednie warunki glebowe dla roślin które będziemy siać lub sadzić. Aby zapewnić roślinom takie warunki koniecznie trzeba zadbać o odpowiednią strukturę gleby oraz jej zasobność w wodę, powietrze, odpowiedni odczyn, dostępność składników pokarmowych dla roślin oraz rozwój życia biologicznego. Konieczne wydaje się  zastosowanie kwasów humusowych. Do tego celu najlepiej nadaje się preparat  Lignohumat Super, który zapewnia stworzenie takich warunków. Zawarty w preparacie Lignosulfonian dostarcza kwasów huminowych i fulwowych, które wpływają dobroczynnie na stan fizyczny i chemiczny gleby. Dostarczone do gleby kwasy humusowe zapewniają dodatkowo roślinom dobry start, ponieważ powodują lepsze kiełkowanie nasion i rozwój systemu korzeniowego młodych roślin. Dobrze ukorzeniona roślina, pobierając składniki pokarmowe z gleby szybko rośnie, intensywnie kwitnie i wydaje wysokie plony.

Powrót do listy porad

Comments are closed.