Zima a stan Twojego trawnika. Zobacz co możesz z tym zrobić!

Trawnik w zimie ulega różnym uszkodzeniom. W czasie mrozów darń może być odrywana od podłoża na skutek wody, która się pod nią gromadzi i na przemian zamarza i odmarza. Powoduje to, że wiosną darń, która została oderwana od korzeni, najczęściej usycha. W takich przypadkach zaleca się wałowanie trawnika walcem ogrodniczym.

Kolejnym problemem jaki możemy zaobserwować na trawniku po zimie jest pleśń śniegowa. Jej powstawaniu sprzyja długie utrzymywanie się grubej i zaskorupionej pokrywy śnieżnej. Objawem jest biała grzybnia wokół uszkodzonej powierzchni, widoczna w okresach wysokiej wilgotności. Dlatego zaleca się oprysk preparatem Fitodoctor 50 g/20l wody/100 m2 z dodatkiem Lignohumat Super 10 g/20l,wody/100m2 .

Szereg zniszczeń mogły spowodować również krety. Aktywność kretów ponownie wzrasta wiosną, kiedy to w żyznej i wilgotnej glebie pojawiają się liczne larwy i pędraki, będące przysmakiem kretów. Podstawowym zabiegiem, jaki należy wykonać wiosną, jest wygrabienie trawnika po zimie. Zabieg ten należy wykonać jeszcze zanim rozpocznie się okres wegetacji, z reguły pod koniec marca.

Trawnik po zimie grabimy na krzyż, aby dokładnie wygrabić stare, suche źdźbła, które zostały po zimie i obumarłe resztki roślin, mogące być siedliskiem chorób i szkodników. Jeśli pogoda na to pozwala przeprowadzamy wertykulację i aerację.

Przy ubytkach trawy na większej powierzchni stosuje się głównie dosiew trawnika po zimie . Glebę w tych miejscach należy powierzchniowo spulchnić i wysiać taka samą mieszankę (lub jak najbardziej podobną) trawy jaka była użyta do założenia trawnika. Wysiane nasiona przykrywamy cienką warstwą gleby lub piasku, wałujemy i podlewamy.

Powrót do listy porad

Comments are closed.